Документа

Општа акта

Планови и програми

 • ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ У „ПРВОЈ ОСНОВНОЈ ШКОЛИ“ У ШКОЛСКОЈ 2020/21. ГОДИНИ – преузмите PDF
 • ХИГИЈЕНСКИ  ПЛАН  ДНЕВНОГ ОДРЖАВАЊА, ЧИШЋЕЊА, ПОПРАВКИ И ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ ЗА ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ COVIDA 19 – преузмите PDF
 • Календар образовно-васпитног рада за школску 2019/2020. годину – преузмите PDF
 • Школски програм 2018-2022 – преузмите PDF
 • Анекс школског програма 2018-2022 – преузмите PDF
 • Анекс развојног плана рада школе 2018-2023 – преузмите PDF
 • План рада директора  2020/2021.годину – преузмите PDF
 • План тима за професионални развој  2019/2020.годину – преузмите PDF
 • План рада тима за самовредновање 2019/2020.годину – преузмите PDF
 • План рада стручног актива за развојно планирање 2019/2020.годину – преузмите PDF
 • Оцена рада школе у претходној школској години – преузмите PDF

Летопис

Извештаји – 2020-2021

 • Извештај о раду у школској 2020-2021 (прво полугодиште) – преузмите PDF
 • Извештај о раду директора 2020-2021 (прво полугодиште) – преузмите PDF

Извештаји – 2019-2020

Извештаји – 2018-2019

Извештаји – 2017-2018

 • Извештај о раду у школској 2017-2018 – преузмите PDF
 • Извештај о реализованим екскурзијама у школској 2017-2018 – преузмите PDF
 • Извештај о реализованој настави у природи у школској 2017-2018 – преузмите PDF
 • Извештај тима за инклузивно образовање у школској 2017-2018 – преузмите PDF
 • Извештај тима за заштиту ученика у школској 2017-2018 – преузмите PDF
 • Извештај о стручном усавршавању у школској 2017-2018 – преузмите PDF
 • Извештај о раду тима за стручно усавршавање у школској 2017-2018 – преузмите PDF
 • Извештај о раду директора школе у школској 2017-2018 – преузмите PDF
 • Извештај о самовредновању у школској 2017-2018 – преузмите PDF
 • Извештај стручног актива за развојно планирање у школској 2017-2018 – преузмите PDF
 • Извештај о раду тима за развојно планирање у школској 2017-2018 – преузмите PDF
 • Извештај о раду стручног актива за развој школског програма у школској 2017-2018 – преузмите PDF
 • Извештај о раду тима за ученички парламент у школској 2017-2018 – преузмите PDF

Извештаји – 2016-2017

 • Извештај о раду у школској 2016-2017 – преузмите PDF
 • Извештај о реализованим екскурзијама у школској 2016-2017 – преузмите PDF
 • Извештај о реализованој настави у природи у школској 2016-2017 – преузмите PDF