Прва основна школа

Основни подаци о школи

Школа је основана 1951. године одлуком Савета за просвету и културу ГНО у Ваљеву број 13731 од 6. априла 1951. године под називом Прва мешовита осмољетка “Жикица Јовановић Шпанац” и смештена у приземље зграде бивше Гимназије. У школу је тада уписан 821 ученик 1-8. разреда, а наставно особље сачињавало је 5 професора, 4 наставника и 11 учитеља. Радило се у 13 просторија са веома оскудним наставним средствима, у почетку у две смене, а касније у три, због повећања броја ученика и одељења. Од 1. септембра 2004. године школа има назив ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА.

ПРВА ОСНОВА ШКОЛА налази се у самом центру Ваљева. Основана је пре 64 године и кроз њена врата је прошло на хиљада ученика. Изнедрила је многе образоване људе међу којима су многи данас познати глумци, врхунски лекари, способне занатлије. Сви они се данас врло радо сећају најлепших тренутака детињства и ране младости, управо проведених под окриљем ове школе.

Данас је наша школа модерна високо образовна установа коју похађа 960 ученика.

Настава се реализује у 12 модернизованих учионица у млађим разредима, 14 кабинета за предметну наставу. Два кабинета за информатику са директним прикључком на интернет и специјализовану учионицу за целодневну наставу и продужени боравак.

Од пре неколико година ученицима школе пружена је могућност коришћења продуженог боравка и целодневне наставе. Ученици од I до IV разреда проводећи већи део дана у школи успевају да задовоље све своје потребе за знањем, креативношћу, игром и дружењем. У опуштеној и веселој атмосфери, уз свесрдну и стручну помоћ учитеља, завршавају се све школске обавезе. Ученици ту стичу основне навике за рад и дисциплину, упознају нове другове и упијају сам дух школе.

Школа поседује библиотеку која располаже са 16.500 књига.

У школи постоји и зубна ординација.
Школа поседује и две фискултурне сале са свом пратећом опремом.
Велико школско двориште састоји се од терена за фудбал, кошарку, рукомет.
У школи је направљен и мини травнати терен за фудбал.
При школи раде два издвојена одељења – у Јовањи и Златарићу.

Од 1. септембра 1989. године матична школа ради у новој школској згради и у савременим условима.

Издвојено одељење у Јовањи ради у школској згради која је изграђена 1971. године у добрим условима. Зграда издвојеног одељења у Златарићу је изграђена 1985. године и рад се одвија у веома добрим условима.

Oсновни подаци:

Прва основна школа, Карађорђева 122, 14 000 Ваљево
Телефон: 014/ 226 – 085, 221 – 255, 225 – 066
Факс: 014/ 226 – 085
Телефон ИО Златарић 014 281-269
Телефон ИО Јовања 014 313-222:
е-mail: prvaosnovnavaljevo@gmail.com
Сајт : www.prvaosnovna.edu.rs