ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА

О школи и историјат

ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА

КОНТАКТ И ЛОКАЦИЈА

Карађорђева 122, Ваљево

КОНТАКТ И ЛОКАЦИЈА

КАЛЕНДАР РАДА

за школску 2017/2018. годину

КАЛЕНДАР РАДА

Прва основна школа основана је 6.априла 1951.године одлуком Савета за просвету и културу ГНО Ваљево број 13731 под називом Прва мешовита осмолетка „Жикица Јовановић Шпанац“. Од тада до 1966. године радила је у згради садашње Ваљевске гимназије, а од 1966. године ради у згради адаптираној од војне касарне у Карађорђевој 122. 

Од 1989. године школа ради у новом простору изграђеном на темељу старе школе. Налази се у строгом центру града Ваљева који је од Београда удаљен 100 километара, а аутобуским линијама и железницом повезана са већим местима у Србији.