Распоред часова од V до VIII разреда

V-1 / одељенски старешина Тијана Мекић – преузми
V-2 / одељенски старешина Драгиња Ристић – преузми
V-3 / одељенски старешина Сандра Матић – преузми
V-4 / одељенски старешина Дијана Јеринић Милић – преузми
V-5 / одељенски старешина Весна Вукосављевић – преузми

VI-1 / одељенски старешина Ивана Пецикоза – преузми
VI-2 / одељенски старешина Јелка Јанковић – преузми
VI-3 / одељенски старешина Ана Николић – преузми
VI-4 / одељенски старешина Мирјана Мајић – преузми
VI-5 / одељенски старешина Биљана Драгојловић – преузми

VII-1 / одељенски старешина Милица Ковач – преузми
VII-2 / одељенски старешина Слађана Крстић – преузми
VII-3 / одељенски старешина Јелена Давидовић – преузми
VII-4 / одељенски старешина Јелена Перишић – преузми
VII-5 / одељенски старешина Игор Симић – преузми

VIII-1 / одељенски старешина Јована Трмчић – преузми
VIII-2 / одељенски старешина Мирјана Плавшић – преузми
VIII-3 / одељенски старешина Сузана Симовић – преузми
VIII-4 / одељенски старешина Владан Лазић – преузми