Недеља сећања и заједништва

У оквиру „Недеље сећања и заједништва“ која представља одавање поштовања жртвама, подршка њиховим породицама, пријатељима и широј заједници, реализују се активности које су усмерене на развој појединих компетенција. У зависности од узраста деце и ученика, од укупно 20 компетенција обухваћених моделом компетенција за демократску културу, које желимо да градимо у васпитном раду са децом и ученицима у Републици Србији, а које одсликавају вредности, ставове, вештине и критичко мишљење – тематска активност „Наш начин развијања демократских компетенција“, у којој су, кроз игру, ученици упознати са различитим димензијама демократске културе, а коју су реализовали наставник разредне наставе Ивана Поњавић и наставник информатике Жикица Симић, налази се у приручницима са примерима у којима школе значајно доприносе промовисању толеранције, емпатије, поштовања, вештине за решавање сукоба, вишејезичне и интеркултуралне перспективе у образовању, и налази се на сајту Министарства просвете.