ТЕМАТСКИ ДАНИ У ПРВОЈ ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

Настава у недељи од 4. до 8. септембра 2023.године  организовала се кроз тематску наставу у оквиру које су били одржани тематски дани усмерени ка неговању вредности мећусобног поштовања, сарадње и солидарности уз уважавање различитости.

Тематски даниу нашој школи су били:

  • ДРУГАРСТВО ( 4.9.2023. )
  • ПОШТОВАЊЕ ( 5.9.2023. )
  • ТОЛЕРАНЦИЈА ( 6.9.2023. )
  • У ЗДРАВОМ ТЕЛУ ЗДРАВ ДУХ ( 7.9.2023.)
  • МОЈА ШКОЛА ЈЕ МОЈ ДРУГИ ДОМ – ПРАВИЛА ПОНАШАЊА ( 8.9.2023.)