Обавештење о информацијама за упис првака

У току је пријављивање деце за упис у први разред у школској 2023/2024. години. За упис у први разред пријављују се деца рођена 1.3.2016. до 1.3.2017. године. Пријављивање се врши од среде 1.02. до четвртка 9.02. од 10 до 12 часова и од 15 до 17 часова.

Буди и ти ђак „Прве основне школе“

Прва основна школа је најстарија основна школа у Ваљеву. Основана је 1951. године под називом Прва мешовита осмолетка „Жикица Јовановић Шпанац“. Од оснивања до 1966. године радила је у згради садашње Ваљевске гимназије, а од 1966. године у згради адаптиране војне касарне у Карађорђевој 122.

Од 1989. године школа ради у новом простору изграђеном на темељу старе школе. Налази се у строгом центру града Ваљева . Зграда школе је велика, функционална и добро одржавана.

Школа која је препознатљива по талентованим ученицима, изузетним резултaтима на такмичењима ученика и постигнућима на завршном испиту!

Настава у школи је кабинетска и изводи се у две смене. Учионице и кабинети имају припремне просторије како за наставно особље тако и за наставна средства. Школска библиотека са читаоницом располаже са 18.000 књига. Такође, школа има две фискултурне сале, 37 кабинета опремљених савременом опремом (лаптопови, видео-бимови), дигиталну учионицу са 30 рачунара, информатичку учионицу са 22 рачунара, канцеларије за: директора, педагошко- психолошку службу, секретара, рачуноводствену службу, наставно особље, кухињу, чајну кухињу, трпезарију, просторије за помоћно особље, зубну амбуланту. У школи ради и продужени боравак од 8 до 17 часова, и има три групе.

Школа има велико школско двориште са теренима за фудбал и кошарку.

Од 2007. године у школи се ради и по принципу целодневне наставе. Сада имамо четири таква одељења за ученике првог, другог, трећег и четвртог разреда. У ова четири одељења образовно— васпитни рад се реализује кроз: часове редовне наставе, часове изборних предмета, самостални рад, исхрану, слободне активности, слободно време, допунски рад, рад одељењске зајенице и остале активности ученика. Настава се одвија у периоду од 8.00 до 17.00 часова у посебно опремљеним учионицама . Наставу реализују по два учитеља.

Школа пружа могућност збрињавања деце у продуженом боравку у периоду док су родитељи на послу. За разлику од целодневне наставе која обухвата ученике истог узраста, у продуженом боравку заједно проводе време ученици 1. и 2. разреда. Ту уз помоћ троје учитеља раде своје домаће задатке и уче обрађене школске лекције у периоду од 8 до 17 часова.