Завршни испит

Завршни испит полажу сви ученици на крају осмог разреда основног образовања и васпитања, као и полазници који су обавезно образовање завршили по програму за функционално образовање одраслих.

У школској 2022/2023. години, завршни испит се полаже у јунском року, и то 21, 22. и 23. jуна 2023. године, док одрасли који стичу основно образовање у складу са законом којим се уређује образовање одраслих, завршни испит полажу 21. јуна 2023. године Изузетно, ученици који из оправданих разлога не приступе полагању завршног испита у јунском року, могу обавити завршни испит у августовском року, уз спровођење исте процедуре као у јунском року.

Завршни испит – PDF презентација
Упутство за коришћење портала Моја средња школа – преузмите PDF