ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ 8. РАЗРЕДА И РОДИТЕЉЕ УЧЕНИКА

  • Пробни завршни испит за ученике 8. разреда ће се реализовати у петак 12. априла и суботу 13. априла 2019. године. У петак 12. априла са почетком у 12 часова ученици ће радити тест из математике, и истог дана анонимно попуњавају упитник. У суботу 13. априла године у 9:00 – тест из српског, односно матерњег језика и комбиновани тест  у 11:30, са паузом од пола сата између два двосатна термина.
  • Пробни испит је прилика да се ученици упознају са редоследом корака, обавезама и правима у вези са завршним испитом;
  • На пробном испиту ученици ће имати прилику да на непознатим задацима провере своје знање у одређеној области предмета;
  • На пробном испиту ученици ће анонимно попуњавати упитник;
  • Резултати са завршног испита се не претварају у оцене ученика и не служе за оцењивање ученика;
  • Резултате са завршног испита наставници треба да користе у планирању активности за припремање ученика за завршни испит;

Напомена: Изузетно, у складу с потребама појединих ученика који су били спречени да приступе испиту, школа може одредити додатни термин у току прве седмице након пробног тестирања.