Дан розих мајица – превенција насиља и дискриминације

У нашој школи се последњих година обележава Дан розих мајица. Обележавање има за
циљпромовисање толеранције, емпатије, поштовања различитости, развијање сарадње
иоснаживање за ненасилно решавање конфликта, креативног мишљења, ликовних и
језичкихвештина, развој људских и моралних вредности, повезивање наставних садржаја.

Вршњачко насиље постоји у различитим облицима. У циљу подизања свести о овомпроблему,
важно је учити децу ненасилној комуникацији, разговарати са њима о томе какода препознају
насиље, али и охрабрити их да га пријаве. Циљ нам је да децу научимо дадруг није и не сме да
буде мета и истрајни смо у томе да га достигнемо.

Ученици наше школе овај дан обележавају кроз радионице, праве паное, пуштају розебалоне
са порукама као знак подршке другарима који су претрпели насиље.

Ученице одељења VII/ 1 Дуња Рашић и Катарина Радовановић су одржале
едукативнурадионицу за вршњачко насиље у одељењу целодневне наставе III/1.

Погледајте презентацију – ПДФ