Квалитетно образовање за све

Наша школа постала је део трогодишњег пројекта „Квалитетно образовање за све“ који заједнички финансирају Европска унија и Савет Европе. Пројекат има за циљ да промовише квалитетно образовање пружањем подршке школама, њиховој локалној заједници у њиховим напорима у погледу борбе за уклањања предрасуда и дискриминаторних приступа осетљивим групама, као и превенцији насиља у школама.  Пројекат ће користити Оквир компетенција за демократску културу Савета Европе за систематску подршку на два нивоа – школском, укључујући локалне заједнице као  и на нивоу образовних политика.

Пројекат траје 36 месеци а реализује се у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја кроз активности које обухватају ширу групу релевантних учесника.