Бесплатни уџбеници

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА планира да за школску 2019/2020 годину обезбеди бесплатне уџбенике.

Уџбеници ће бити бесплатни за следеће ученике:

– ученици из социјално/материјално угрожених породица( примаоци навчане социјалне помоћи)
– ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом ( који основношколско образовање стичу по индивидуалном образовном плану)
– ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом који образовно-васпитни рад не остварују по индивидуалном образовном плану, али имају потребу за прилагођавањем (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат)
– ученици који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања Републике Србије.

Школи се као доказ о испуњености услова доставља следећа документација:

– За ученике из социјално/материјално угрожених породица, примаоци новчане социјалне помоћи, решење (копија)којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи
– За ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа, факултет), потврду образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента. Потврда образовно-васпитне установе о својству ученика прилаже се за свако дете.
– За ученике који су у породици треће или свако наредно дете и налазе се у основној школи, школа не издаје потврду јер школа поседује податке о наведеним ученицима.
– За ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, није потребна документација јер школа поседује податке о наведеним ученицима

Потребну документацију и захтеве предати учитељима и разредним старешинама до 10-ог марта 2019.