ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О НОВОЈ ПРОЦЕДУРИ УПИСА У 1. РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Према допису Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 610-00-56/2019-19 од 24. јануара 2019. године, обавештавамо Вас о новини која треба да допринесе томе да се процедура уписа поједностави у административном смислу.

Путем новог софтвера који ће се користити за упис у први разред свих основних школа у Републици Србији, почев од школске 2019/2020. године, Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће обезбедити да се документа попут Извода из матичне књиге рођених и доказа о пријави пребивалишта за ученике прибављају електронским путем. Родитељи више неће бити у обавези да школи приликом уписа ученика, достављају документа у папирној форми, већ ће имати могућност да поднесу захтев да школа у њихово име наведена документа прибави електронским путем.

И поред наведеног, родитељи, односно други законски заступници ученика, наведена документа могу и даље по свом избору да достављају школи у папирној форми.