Извештај о постигнућима ученика на завршном испиту у јуну 2017. године

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања припремио је извештаје за школе са релевантним показатељима успеха ученика на завршном испиту у јуну 2017. године. На основу извештаја школа анализира резултате учења за седам наставних предмета и упоређује школска постигнућа са постигнућима на нивоу општине, округа, школске управе и Републике.

У школској 2016/17. години укупан број ученика осмог разреда који су приступили завршном испиту био је 128, од чега 60 дечака и 68 девојчица, укупно 5 одељења осмог разреда. Просечно постигнуће ученика из српског језика је изнад просека  у односу на општину, округ, школску управу и Републику. Просечно постигнуће ученика наше школе из математике је изнад просека у односу на општину, округ, школску управу и Републику.

Наставници предметне наставе ће користећи поуздане податке о резултатима ученика остварити прецизнији увид у квалитет рада и дефинисати потребне мере за унапређење рада.