РАСПОРЕД НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ

обавештења о емитовању часова

РАСПОРЕД НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ

УПИС ПРВАКА

Прва основна школа, Ваљево

УПИС ПРВАКА

КАЛЕНДАР РАДА

за школску 2020/2021. годину

КАЛЕНДАР РАДА

Школа је основана 1951. године одлуком Савета за просвету и културу ГНО у Ваљеву број 13731 од 6. априла 1951. године под називом Прва мешовита осмољетка “Жикица Јовановић Шпанац” и смештена у приземље зграде бивше Гимназије. У школу је тада уписан 821 ученик 1-8. разреда, а наставно особље сачињавало је 5 професора, 4 наставника и 11 учитеља. Радило се у 13 просторија са веома оскудним наставним средствима, у почетку у две смене, а касније у три, због повећања броја ученика и одељења. Од 1. септембра 2004. године школа има назив ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА.