Јавне набавке

25. септембар 2019.

Јавна набавка бр. 03/2019
Услуга извођења екскурзије ученика и наставе у природи за школску 2019./2020.годину у поступку мале вредности
Конкурсна документација – преузмите
Позив за подношење понуда – преузмите
Одлука о додели уговора – преузмите

16. август 2019.

Јавна набавка бр. 01/2019
Услуге припремања и дистрибуције доручка и ручка за ученике продуженог боравка и целодневне наставе
Конкурсна документација – преузмите
Позив за подношење понуда – преузмите
Одлука о обустави поступка – преузмите

1. август 2018.

Јавна набавка бр. 02/2018
Услуга превоза ученика Основне школе „ Прве основне школе “
Конкурсна документација – преузмите
Позив за подношење понуда – преузмите
Одлука о додели уговора – преузмите

4. октобар 2017.

Јавна набавка бр. 03/2017
Услуга извођења екскурзије ученика, излета и наставе у природи за школску 2017./2018. годину у поступку мале вредности
Конкурсна документација – преузмите
Позив за подношење понуда – преузмите