Јавне набавке

4. октобар 2017.

Јавна набавка бр. 03/2017
Услуга извођења екскурзије ученика, излета и наставе у природи за школску 2017./2018. годину у поступку мале вредности
Конкурсна документација – преузмите
Позив за подношење понуда – преузмите