Документа

Општа акта

Планови и програми

Извештаји – 2018-2019

Извештаји – 2017-2018

 • Извештај о раду у школској 2017-2018 – преузмите PDF
 • Извештај о реализованим екскурзијама у школској 2017-2018 – преузмите PDF
 • Извештај о реализованој настави у природи у школској 2017-2018 – преузмите PDF
 • Извештај тима за инклузивно образовање у школској 2017-2018 – преузмите PDF
 • Извештај тима за заштиту ученика у школској 2017-2018 – преузмите PDF
 • Извештај о стручном усавршавању у школској 2017-2018 – преузмите PDF
 • Извештај о раду тима за стручно усавршавање у школској 2017-2018 – преузмите PDF
 • Извештај о раду директора школе у школској 2017-2018 – преузмите PDF
 • Извештај о самовредновању у школској 2017-2018 – преузмите PDF
 • Извештај стручног актива за развојно планирање у школској 2017-2018 – преузмите PDF
 • Извештај о раду тима за развојно планирање у школској 2017-2018 – преузмите PDF
 • Извештај о раду стручног актива за развој школског програма у школској 2017-2018 – преузмите PDF
 • Извештај о раду тима за ученички парламент у школској 2017-2018 – преузмите PDF

Извештаји – 2016-2017

 • Извештај о раду у школској 2016-2017 – преузмите PDF
 • Извештај о реализованим екскурзијама у школској 2016-2017 – преузмите PDF
 • Извештај о реализованој настави у природи у школској 2016-2017 – преузмите PDF