Документа

Општа акта

Планови и програми

Извештаји

  • Извештај тима за инклузивно образовање у школској 2017-2018 – преузмите PDF
  • Извештај тима за заштиту ученика у школској 2017-2018 – преузмите PDF
  • Извештај о раду тима за стручно усавршавање у школској 2017-2018 – преузмите PDF
  • Извештај о раду директора школе у школској 2017-2018 – преузмите PDF
  • Извештај о самовредновању у школској 2017-2018 – преузмите PDF
  • Извештај стручног актива за развојно планирање у школској 2017-2018 – преузмите PDF
  • Извештај о раду тима за ученички парламент у школској 2017-2018 – преузмите PDF

 

  • Извештај о раду у школској 2016-2017 – преузмите PDF
  • Извештај о реализованим екскурзијама у школској 2016-2017 – преузмите PDF
  • Извештај о реализованој настави у природи у школској 2016-2017 – преузмите PDF