Обавештења – Продужени боравак ученика

Од 11.05.2020.године почиње са радом продужени боравак ученика првог циклуса чија су оба родитеља радно ангажована.

Упутство за организацију и спровођење активности  у продуженом боравку ученика-наставници и стручни сарадници – преузмите PDF

Упутствo за све запослене у школи и њихово ангажовање у периоду организације продуженог  боравка ученика из првог циклуса – преузмите PDF

Упутствo за дежурне наставнике у продуженом боравку ученика првог циклуса – преузмите PDF

Препоруке за родитеље ученика из продуженог боравка приликом пријема у установу

  1. Приликом довођења детета у школу, потребно је да задуженом наставнику доставите потврду послодавца да морате своје послове да обављате у седишту или у другим пословним и организационим јединицама послодавца, заједно са контактом послодавца.
  2. Родитељ или други законски заступник је у обавези да, када доводи дете у објекат, носи заштитну маску, дезинфикује руке на улазу препаратом на бази алкохола, пређе преко постављене дезобаријере за обућу и уз минимално задржавање преда ученика особи задуженој за прихват
  3. Препорука је да  родитељ  или  други  законски заступник, приликом довођења  и одвођења  детета, не улази у школску  зграду  и не задржава се
  4. Родитељи или други законски заступници, који доведу ученика у установу, у обавези су да се придржавају међусобне удаљености од 2 метра
  5. У случају повишине температуре и других болести не доводити дете у школу и о томе обавестити задуженог наставника
  6. Сваког дана, пошто дођу по дете, родитељи треба да обавесте задуженог наставника да ли ће ученик доћи у школу и наредног дана.
  7. Сугерише се родитељима да деца доручкују пре доласка у школу и да им се спакује ужина или суви оброк у складу са потребама и навикама деце.
  8. Ужину спаковати у посуду за једнократну употребу и у додатну кесу како би се обезбедила сигурност исте
  9. Родитељу или другом законском заступнику се сугерише да обезбеди посебну флашицу са водом за дете током боравка у школи